Film huurdersdag 2016

Kamerleden in debat

In een zaal met ruim vijfhonderd huurders gingen Tweede Kamerleden in debat over de betaalbaarheid van het huren, het bouwen van voldoende betaalbare huurwoningen en onderhoud en energiebesparing in de huursector. Over één ding waren de partijen het eens: er moeten veel meer betaalbare huurwoningen worden gebouwd. Over de financiering liepen de meningen uiteen. Ook was er bij vier van de vijf veel kritiek op de huidige verhuurderheffing.

Huurdersstem

Via een eerder door de Woonbond gehouden ledenraadpleging, was ook de stem van huurders duidelijk vertegenwoordigd in het debat. 89 % van de huurders wil af van de verhuurderheffing, de belasting die sociale verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen. Uit de peiling bleek verder dat 81% huurverlaging wil voor huurders met een laag inkomen en een te hoge huur en 86% voor het bouwen van meer sociale huurwoningen is.